Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Caroliny Punset Bannel w miejsce Juana Carlosa Girauty Vidala na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 3 lutego 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Carolina Punset Bannel bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności