Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Príslušné španielske úrady oznámili, že Carolina Punset Bannel bola s účinnosťou od 3. februára 2016 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Juana Carlosa Girautu Vidala.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Carolina Punset Bannel zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia