Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Carolina Punset Bannel utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Juan Carlos Girauta Vidal från och med den 3 februari 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Carolina Punset Bannel fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy