Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/3014(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000013/2016 (B8-0106/2016)

Разисквания :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 4 февруари 2016 г. - Страсбург

5. Островно положение (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000013/2016) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Островно положение (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Искра Михайлова разви въпроса.

Corina Crețu (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Salvatore Cicu, от името на групата PPE, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis и Giovanni La Via.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso и Maria Grapini.

Изказа се Corina Crețu.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

– Искра Михайлова, от името на комисията REGI, относно специалното положение на островите 2015/3014(RSP) (B8-0165/2016)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 4.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност