Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3014(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000013/2016 (B8-0106/2016)

Keskustelut :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 4. helmikuuta 2016 - Strasbourg

5. Saariasema (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000013/2016) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Saariasema (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova esitteli kysymyksen.

Corina Crețu (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Salvatore Cicu PPE-ryhmän puolesta, Michela Giuffrida S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis ja Giovanni La Via.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso ja Maria Grapini.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

— Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta saarten erityistilanteesta (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö