Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/3014(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000013/2016 (B8-0106/2016)

Debatten :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

5. Insulaire gebieden (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000013/2016) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Insulaire gebieden (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova licht de vraag toe.

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Salvatore Cicu, namens de PPE-Fractie, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis en Giovanni La Via.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, over de specifieke situatie van eilanden (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 4.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid