Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/3014(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000013/2016 (B8-0106/2016)

Debaty :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg

5. Regiony wyspiarskie (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000013/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Regiony wyspiarskie (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Salvatore Cicu w imieniu grupy PPE, Michela Giuffrida w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Nikolaos Chountis i Giovanni La Via.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Tonino Picula, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Schwab, Renato Soru, Mercedes Bresso i Maria Grapini.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

– Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, w sprawie specyficznej sytuacji wysp (2015/3014(RSP)) (B8-0165/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności