Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3013(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Keskustelut :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 4. helmikuuta 2016 - Strasbourg

6. Paikallis- ja alueviranomaisten rooli Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI-rahastot) (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000012/2016) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Paikallis- ja alueviranomaisten rooli Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI-rahastot) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova esitteli kysymyksen.

Corina Crețu (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Lambert van Nistelrooij ja Bill Etheridge, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Joachim Zeller, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, ja Steeve Briois.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino ja Ruža Tomašić.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo ja Krzysztof Hetman.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

— Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta paikallis- ja alueviranomaisten roolista Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI-rahastot) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 8.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö