Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/3013(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Debatai :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 4 d. - Strasbūras

6. Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (diskusijos)
Stenograma

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000012/2016), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova pristatė klausimą.

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Lambert van Nistelrooij ir Bill Etheridge), nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Joachim Zeller (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger) ir Steeve Briois.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino ir Ruža Tomašić.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo ir Krzysztof Hetman.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

– Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu dėl vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmens įgyvendinant Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondai) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. vasario 4 d.

Teisinė informacija - Privatumo politika