Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/3013(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Debatten :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

6. De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000012/2016) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova licht de vraag toe.

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Lambert van Nistelrooij en Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Joachim Zeller, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, en Steeve Briois.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Andrea Cozzolino en Ruža Tomašić.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo en Krzysztof Hetman.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, over de rol van plaatselijke en regionale overheden bij de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 4.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid