Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/3013(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Debaty :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg

6. Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000012/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamberta van Nistelrooija i Billa Etheridge'a, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Joachim Zeller, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, i Steeve Briois.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino i Ruža Tomašić.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

– Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, w sprawie roli władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 4 lutego 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności