Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/3013(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Dezbateri :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 4 februarie 2016 - Strasbourg

6. Rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene (FESI) (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000012/2016) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: Rolul autorităților locale și regionale în fondurile structurale și de investiții europene (FESI) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova a dezvoltat întrebarea.

Corina Crețu (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lambert van Nistelrooij și Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, neafiliat, Joachim Zeller, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, și Steeve Briois.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino și Ruža Tomašić.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo și Krzysztof Hetman.

A intervenit Corina Crețu.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

— Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, referitoare la rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 4.2.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate