Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3013(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Rozpravy :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg

6. Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000012/2016), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Lambert van Nistelrooij a Bill Etheridge, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Joachim Zeller, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, a Steeve Briois.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Andrea Cozzolino a Ruža Tomašić.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo a Krzysztof Hetman.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

— Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, o úlohe miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (2015/3013(RSP)) (B8-0171/2016)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 4.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia