Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Debatter :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

6. De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder) (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000012/2016) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

Iskra Mihaylova utvecklade frågan.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Lambert van Nistelrooij och Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, grupplös, Joachim Zeller, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Louis-Joseph Manscour, Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, och Steeve Briois.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Andrea Cozzolino och Ruža Tomašić.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jozo Radoš, Ivana Maletić, Nicola Caputo och Krzysztof Hetman.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

— Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, om de lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 2015/3013(RSP) (B8-0171/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 4.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy