Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 февруари 2016 г. - Страсбург

7.1. Положението с правата на човека в Крим, по-специално на кримските татари
CRE

Предложения за резолюция B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas и Petras Auštrevičius представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Andrej Plenković, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Marek Jurek.

Изказа се Reinhard Bütikofer с лично изявление вследствие на изказването на Cristian Dan Preda.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 4.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност