Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

7.1. Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Οι Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil και Marek Jurek.

Παρεμβαίνει ο Reinhard Bütikofer επί προσωπικού σε συνέχεια της παρεμβάσεως του Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου