Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

7.1. Människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna
CRE

Resolutionsförslag B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Andrej Plenković för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock och Eleftherios Synadinos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Marek Jurek.

Talare: Reinhard Bütikofer som gjorde ett personligt uttalande med anledning av Cristian Dan Predas inlägg.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 4.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy