Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

7.2. Bahrein: het geval Mohammed Ramadan
CRE

Ontwerpresoluties B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Seán Kelly en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pavel Svoboda en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 4.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid