Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

7.2. Bahrain: fallet Mohammed Ramadan
CRE

Resolutionsförslag B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Ramona Nicole Mănescu för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Seán Kelly och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pavel Svoboda och Nicola Caputo.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 4.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy