Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 февруари 2016 г. - Страсбург

7.3. Случаят с изчезналите книгоиздатели в Хонг Конг
CRE

Предложения за резолюция B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey и José Inácio Faria представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, и Jo Leinen, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák и Pavel Svoboda.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 4.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност