Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. helmikuuta 2016 - Strasbourg

7.3. Kadonneiden kirjankustantajien tapaus Hongkongissa
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey ja José Inácio Faria esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ja Pavel Svoboda.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 8.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö