Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg

7.3. Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu
CRE

Návrhy uznesenia B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey a José Inácio Faria uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE a Jo Leinen v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Pavel Svoboda.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 4.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia