Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

7.3. Fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong
CRE

Resolutionsförslag B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey och José Inácio Faria redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, och Jo Leinen för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák och Pavel Svoboda.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 4.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy