Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

7. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 2.2.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


7.1. De mensenrechtensituatie op de Krim, met name van de Krim-Tataren

Ontwerpresoluties B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock en Eleftherios Synadinos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Cristian Dan Preda.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 4.2.2016.


7.2. Bahrein: het geval Mohammed Ramadan

Ontwerpresoluties B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016,B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Seán Kelly en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pavel Svoboda en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 4.2.2016.


7.3. De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong

Ontwerpresoluties B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey en José Inácio Faria lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák en Pavel Svoboda.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 4.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid