Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg

7. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 2.2.2016.)


7.1. Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov

Návrhy uznesenia B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016,B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016 (2016/2556(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Tania González Peñas a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Andrej Plenković v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Jaromír Štětina, Kati Piri, Charles Tannock a Eleftherios Synadinos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Marek Jurek.

V rozprave vystúpil Reinhard Bütikofer s osobným vyhlásením k vystúpeniu, ktoré mal Cristian Dan Preda.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


7.2. Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána

Návrhy uznesenia B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016 (2016/2557(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Seán Kelly a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pavel Svoboda a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


7.3. Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu

Návrhy uznesenia B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016,B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016 (2016/2558(RSP))

Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Bas Belder, Lola Sánchez Caldentey a José Inácio Faria uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE a Jo Leinen v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Pavel Svoboda.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 4.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia