Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2892(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0166/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0166/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

8.4. Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0166/2016 (2015/2892(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0046)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου