Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3013(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0171/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0171/2016

Συζήτηση :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0050

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

8.8. Ο ρόλος των τοπικών και περιφερεικών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0171/2016 (2015/3013(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0050)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου