Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2515(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0151/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Obrazložitev glasovanja
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0066

Zapisnik
Četrtek, 4. februar 2016 - Strasbourg

8.9. Humanitarne razmere v Jemnu (glasovanje)
Dobesedni zapis

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Humanitarne razmere v Jemnu (2016/2515(RSP))

Razprava je potekala dne 20. januarja 2016 (točka 12 zapisnika z dne 20.1.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 4. februarja 2016 (točka 2 zapisnika z dne 4.2.2016).

predlogi resolucij B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 in B8-0160/2016 (2016/2515(RSP))

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0147/2016 (ki ga je predložila skupina ECR)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0151/2016

(ki nadomešča B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 in B8-0160/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver in Marijana Petir v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Renate Weber v imenu skupine ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga in Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL;

—   Alyn Smith, Bodil Valero in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD;

—   Arne Gericke.

Govori

Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je zahteval, da se glasovanje preloži na drugo februarsko delno zasedanje, Richard Howitt, ki je zahtevo podprl, in Alyn Smith, ki ji je nasprotoval.

Parlament je z elektronskim glasovanjem (391 za, 226 proti, 13 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov