Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. De mensenrechtensituatie op de Krim, met name van de Krim-Tataren (stemming)

8.2. Bahrein: het geval Mohammed Ramadan (stemming)

8.3. De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong (stemming)

8.4. Voortgangsverslag 2015 over Servië (stemming)

8.5. Europees integratieproces van Kosovo (stemming)

8.6. Situatie in Libië (stemming)

8.7. Insulaire gebieden (stemming)

8.8. De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) (stemming)

8.9. Humanitaire situatie in Jemen (stemming)

8.10. Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid