Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris - Strasbūra

9. Balsojumu skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Uzstājās Jonathan Arnott par balsošanas norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus).

Mutiski balsojumu skaidrojumi

2015. gada progresa ziņojums par Serbiju (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka.

Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák.

Stāvoklis Lībijā (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr.

Salas stāvoklis (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin.

Vietējo un reģionālo pašvaldību loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) (2015/3013(RSP)) - B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák.

ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana (2016/2529(RSP)) - RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika