Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 februarie 2016 - Strasbourg

9. Explicații privind votul
CRE

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

A intervenit Jonathan Arnott pe tema desfășurării votului (Președintele a făcut precizări)

Explicații orale privind votul:

Raportul pe 2015 privind progresele înregistrate de Serbia (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Procesul de integrare europeană a Kosovo (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

Situația din Libia (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

Insularitatea (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

Rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene (FESI) (2015/3013(RSP)) - B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS (2016/2529(RSP)) - RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská

Aviz juridic - Politica de confidențialitate