Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 4. februar 2016 - Strasbourg

9. Obrazložitve glasovanja
Dobesedni zapis

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Govoril je Jonathan Arnott o poteku glasovanja (predsedujoči je podal pojasnila)

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo o napredku Srbije za leto 2015 (2015/2892(RSP)) - B8-0166/2016
Jasenko Selimovic, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2015/2893(RSP)) - B8-0167/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Jasenko Selimovic, Stanislav Polčák

Razmere v Libiji (2016/2537(RSP)) - RC-B8-0146/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr

Posebni položaj otokov (2015/3014(RSP)) - B8-0106/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Marian Harkin

Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (2015/3013(RSP)) - B8-0105/2016
Andrejs Mamikins, Catherine Stihler, Stanislav Polčák

Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2529(RSP)) - RC-B8-0149/2016
Branislav Škripek, György Hölvényi, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Anna Záborská

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov