Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 februarie 2016 - Strasbourg

12. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD) – 14524/1/2015 – COM(2016)0036)

retrimis fond: TRAN

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD) - 14525/1/2015 - COM(2016)0035)

retrimis fond: TRAN

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 – 2013/0016(COD) - 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

retrimis fond: TRAN

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 5 februarie 2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate