Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 4. februar 2016 - Strasbourg

12. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednja stališča z razlogi, zaradi katerih je Svet stališča sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 – 2013/0014(COD) - 14524/1/2015 - COM(2016)0036)

posredovano pristojni: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD) - 14525/1/2015 - COM(2016)0035))

posredovano pristojni: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD) - 14526/1/2015 - COM(2016)0033)

posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 5. februarja 2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov