Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. februar 2016 - Strasbourg

13. Jernbaneinfrastruktur og offentlige tjenesteydelser i makroregionen Donau og den adriatiske makroregion (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Jernbaneinfrastruktur og offentlige tjenesteydelser i makroregionen Donau og den adriatiske makroregion (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Claudia Tapardel for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claudia Tapardel, Nathan Gill for EFDD-Gruppen, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Ivan Jakovčić, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Igor Šoltes og Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini og Jasenko Selimovic.

Indlæg af Corina Crețu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik