Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. veebruar 2016 - Strasbourg

13. Raudteeinfrastruktuur ja avalikud teenused Doonau jõe ja Aadria mere makropiirkondades (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Raudteeinfrastruktuur ja avalikud teenused Doonau jõe ja Aadria mere makropiirkondades (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Claudia Tapardel fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claudia Tapardel, Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Ivan Jakovčić, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Igor Šoltes ja Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini ja Jasenko Selimovic.

Sõna võttis Corina Crețu.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika