Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. helmikuuta 2016 - Strasbourg

13. Rautatiet ja julkiset palvelut Tonavan ja Adrianmeren makroalueilla (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Rautatiet ja julkiset palvelut Tonavan ja Adrianmeren makroalueilla (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Claudia Tapardel S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claudia Tapardel, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Ivan Jakovčić, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Igor Šoltes ja Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini ja Jasenko Selimovic.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö