Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 4 d. - Strasbūras

13. Geležinkeliai ir viešosios paslaugos Dunojaus ir Adrijos jūros makroregionuose (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Geležinkeliai ir viešosios paslaugos Dunojaus ir Adrijos jūros makroregionuose (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Claudia Țapardel S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claudia Țapardel), Nathan Gill EFDD frakcijos vardu, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Ivan Jakovčić (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Igor Šoltes ir Gesine Meissner), Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Jozo Radoš, Tibor Szanyi ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini ir Jasenko Selimovic.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Teisinė informacija - Privatumo politika