Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

13. Spoorweginfrastructuur en overheidsdiensten in de macroregio Donau en de Adriatische macroregio (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Spoorweginfrastructuur en overheidsdiensten in de macroregio Donau en de Adriatische macroregio (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Claudia Tapardel, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claudia Tapardel, Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Ivan Jakovčić, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Igor Šoltes en Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini en Jasenko Selimovic.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid