Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

13. Järnvägsinfrastruktur och offentliga tjänster i Donaus makroregion och den adriatiska makroregionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Järnvägsinfrastruktur och offentliga tjänster i Donaus makroregion och den adriatiska makroregionen (2016/2922(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Claudia Tapardel för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claudia Tapardel, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Inés Ayala Sender, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Ivan Jakovčić, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Igor Šoltes och Gesine Meissner, Davor Škrlec, Isabella Adinolfi, Andor Deli, Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Jozo Radoš, Tibor Szanyi och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini och Jasenko Selimovic.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy