Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. februar 2016 - Strasbourg

14. Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, der ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Isabella Adinolfi.

Indlæg af Corina Crețu.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik