Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. veebruar 2016 - Strasbourg

14. Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Isabella Adinolfi.

Sõna võttis Corina Crețu.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika