Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. helmikuuta 2016 - Strasbourg

14. Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen sinisen kortin kysymykseen, jotka hänelle esitti Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Isabella Adinolfi.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö