Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 4 d. - Strasbūras

14. Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į tris mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Jiří Pospíšil), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Isabella Adinolfi.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.

Teisinė informacija - Privatumo politika