Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 februarie 2016 - Strasbourg

14. Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))

Corina Crețu (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Renate Sommer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Jiří Pospíšil, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, Doru-Claudian Frunzulică și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Isabella Adinolfi.

A intervenit Corina Crețu.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate