Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. helmikuuta 2016 - Strasbourg

15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 - 2016/0802(NLE))

Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annettujen neuvoston päätöksen (EU) 2015/1523 9 artiklan ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 9 artiklan mukaisesti (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 470–790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, IMCO, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, INTA

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Venäjän sitoutumisesta Daeshin vastaiseen taisteluun Syyriassa (B8-0001/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sertifioidun kestomaidon tuonnin voimakkaan kasvun aiheuttamista riskeistä Italiassa tuotetulle maidolle (B8-0003/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikasta (B8-0004/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys jyrsijöillä tehtävien syöpäkokeiden vähittäisestä kieltämisestä (B8-0005/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys vapaaehtoisen järjestötyön edistämisestä (B8-0006/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys komission toimivaltuuksien ylittämisestä (B8-0007/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys asunnottomien auttamisesta Euroopan unionissa (B8-0008/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys vesivarojen hoidon jättämisestä sisämarkkinasääntöjen ulkopuolelle (B8-0009/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys lehdistön keskittymisestä (B8-0010/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eurooppalaista lentomatkustajarekisteriä koskevasta hankkeesta luopumisesta (B8-0011/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys lähetettyjen työntekijöiden asemasta (B8-0012/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vuoristojen ekosysteemien suojelusta (B8-0013/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys johdannaisten ja toissijaisten joukkovelkakirjojen myynnin kieltämisestä tavallisissa pankkikonttoreissa (B8-0014/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys paremmasta EU:n tason koordinoinnista mahdollisten kemiallisten ja bakteriologisten hyökkäysten torjumiseksi (B8-0015/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys hedelmien ja maidon koulujakelun tärkeydestä (B8-0016/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys elintarvikeväärennösten valvonnasta (B8-0017/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) käytäviin neuvotteluihin liittyvästä salailusta (B8-0018/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Turkin kannanotoista Syyrian kysymykseen (B8-0019/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Yhdistyneiden kansakuntien ehdotuksesta päästää Eurooppaan 50 miljoonaa muuttajaa vuoteen 2050 mennessä (B8-0020/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys sokerikiintiöiden lakkauttamisesta (B8-0021/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Brasilian ympäristökatastrofista ja sen mahdollisista vaikutuksista Eurooppaan (B8-0022/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Veneton alueen vesiviljelyn tukemisesta (B8-0023/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys islamistiterroristien uhasta Italian ja Euroopan lentokentillä (B8-0024/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Venäjälle määrättyjen pakotteiden poistamisesta (B8-0025/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venäjän tuontikiellon seurauksista Veneton alueella tuotettujen tavaroiden viennille (B8-0026/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys joulun vieton kieltämisestä Bruneissa (B8-0027/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lapsiköyhyyttä käsittelevän pysyvän työryhmän perustamisesta (B8-0028/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lasten sairauksien uusista hoitokeinoista (B8-0029/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys tarpeesta ottaa käyttöön asianmukaisia korvaavia toimia istutusoikeuksien vapauttamiseen liittyvien riskien vähentämiseksi (B8-0030/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys terroristien mukanaolosta maahanmuuttovirroissa (B8-0031/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin hyväksymistä COP 21:n suosituksista (B8-0032/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Kaakkois-Aasian maiden liittoa (ASEAN) koskevasta uudesta vapaakauppa-alueesta (B8-0033/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Euroopan komission Puolan uutta hallitusta koskevista huomautuksista (B8-0034/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yksilöllisen ruokavalion tärkeydestä (B8-0035/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys monikansallisten öljy-yhtiöiden ja komission välisistä yhteyksistä transatlanttisten neuvottelujen yhteydessä (B8-0036/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksestä (B8-0037/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yksityissektorin investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen (B8-0038/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys terveyden suojelusta ja ilman pilaantumisen torjumisesta (B8-0039/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys muiden kuin esillä olevien taideteosten lainaamista koskevien unionin säännösten käyttöönotosta (B8-0046/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys mahdollisista Puolalle asetettavista seuraamuksista (B8-0047/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Pohjois-Korean ydinkokeesta (B8-0048/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys Saksan maahanmuuttomyönteisestä politiikasta (B8-0049/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys EU:n kansalaisten turvallisuudesta (B8-0070/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys energiatehokkuusluokkien luokittelun parantamisesta (B8-0071/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys Syyrian kulttuuriperinnön suojelusta (B8-0072/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand ja Matteo Salvini, ENF-ryhmän puolesta. Päätöslauselmaesitys sheikki al-Nimrin teloituksesta (B8-0073/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten kuluttajien suojelusta muuntogeenisiltä kalalajeilta ja erityisesti muuntogeeniseltä lohelta (B8-0074/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys kalastus- ja vesiviljelyalan pienten ja keskisuurten yritysten suojelusta (B8-0075/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Angel Dzhambazki. Päätöslauselmaesitys uskonnollisen johtajan Nimr al-Nimrin teloituksesta (B8-0076/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta strategiasta Alzheimer-potilaiden tukemiseksi (B8-1425/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys WHO:n antaman julkilausuman aiheuttamasta punaista lihaa ja lihajalosteita koskevasta paniikista (B8-1426/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Morten Messerschmidt. Päätöslauselmaesitys erillisten mielipiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin tuomioistuimessa (B8-1427/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch ja Branislav Škripek. Päätöslauselmaesitys kristittyjen pakolaisten tarvitsemasta erityisavusta (B8-1428/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Stefan Eck ja Anja Hazekamp. Päätöslauselmaesitys eläinkokeiden hyväksyttyjen vaihtoehtojen pakollisesta käytöstä (B8-1429/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys maailman korruption vastaisesta päivästä (B8-1430/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tulvavaarasta (B8-1431/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys paikallisista ilmastoaloitteista (B8-1432/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys masennuksesta (B8-1433/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tunisialaisen oliiviöljyn tuonnin kohtuuttoman suuren kasvun Made in Italy -merkinnän maineelle aiheuttamista vahingoista (B8-1434/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys suhteista Turkkiin (B8-1435/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tietyistä terveydenhuoltoalan ja sairaaloiden työaikojen järjestämistä koskevista seikoista (B8-1436/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sepelvaltimotaudista (B8-1437/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys verkossa tehtävien hankintojen edistämisestä (B8-1438/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sokeudesta ja silmäsairauksista (B8-1439/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ruoka-allergioista (B8-1440/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys aloitteista julkisen liikenteen edistämiseksi savusumun vähentämiseksi eurooppalaisissa kaupungeissa (B8-1441/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ohjelmasta eurooppalaisten lasten D-vitamiinipuutteen torjumiseksi (B8-1442/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisestä ihmisoikeuksien päivästä (B8-1443/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys nivelpsoriaasista (B8-1444/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys asbestin aiheuttamista kuolemista Italiassa (B8-1445/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tarpeesta määritellä kiireellisesti EU:n kanta Turkkiin sen jälkeen kun Turkki ampui alas venäläisen rynnäkkökoneen 24. marraskuuta (B8-1446/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tarkastustoimenpiteistä unionin kansalaisten terveydelle vakavan vaaran aiheuttavan muovia sisältävän kiinalaisen riisin myynnin estämiseksi (B8-1447/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö