Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 4 d. - Strasbūras

15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE))

Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1523ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, 9 straipsnį Švedijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, IMCO, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI, INTA

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos įsipareigojimo kovoti su „Da'esh“ Sirijoje (B8-0001/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesertifikuoto nešaldomo ilgai negendančio pieno itin padidėjusio importo keliamos rizikos, dėl kurios patiria žalą Italijos prekių gamintojai (B8-0003/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos migracijos politikos (B8-0004/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo naudoti graužikus vėžio tyrimuose laipsniško įvedimo (B8-0005/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl savanoriškos veiklos organizacijų rėmimo (B8-0006/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos viršijamų įgaliojimų (B8-0007/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos benamiams Europos Sąjungoje (B8-0008/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vidaus rinkos taisyklių netaikymo vandens išteklių valdymui (B8-0009/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl spaudos koncentracijos (B8-0010/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos oro transporto keleivio duomenų įrašo projekto atsisakymo (B8-0011/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl komandiruotų darbuotojų statuso (B8-0012/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalnų ekosistemų apsaugos (B8-0013/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo bankų skyriuose prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir subordinuotosiomis obligacijomis (B8-0014/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didesnio koordinavimo Europoje kovojant su galimais cheminiais ir bakteriologiniais antpuoliais (B8-0015/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaisių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose svarbos (B8-0016/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kontrolės, susijusios su maisto produktų klastojimu (B8-0017/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl su derybomis dėl TPIP susijusio slaptumo (B8-0018/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijos pozicijos Sirijos klausimu (B8-0019/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Jungtinių Tautų pasiūlymo iki 2050 m. Europoje priimti 50 mln. migrantų (B8-0020/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl cukraus kvotų panaikinimo (B8-0021/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aplinkos katastrofos Brazilijoje ir galimų padarinių Europai (B8-0022/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Veneto regiono akvakultūrai (B8-0023/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl islamo teroristų keliamo pavojaus Italijos ir Europos oro uostuose (B8-0024/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų Rusijai panaikinimo (B8-0025/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos paskelbto Veneto regione pagamintų prekių importo draudimo pasekmių (B8-0026/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo švęsti Kalėdas Brunėjaus karalystėje (B8-0027/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nuolatinės darbo grupės vaikų skurdo klausimu sukūrimo (B8-0028/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų vaikų gydymo būdų (B8-0029/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės imtis tinkamų kompensacinių priemonių siekiant sumažinti riziką, susijusią su sodinimo teisių liberalizavimu (B8-0030/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teroristų, atvykstančių su migrantų srautais (B8-0031/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos patvirtintų klimato kaitos konferencijos (COP 21) rekomendacijų (B8-0032/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos ASEAN laisvosios prekybos erdvės (B8-0033/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos pastabų dėl naujosios Lenkijos vyriausybės (B8-0034/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl individualiai pritaikytos mitybos svarbos (B8-0035/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalių naftos įmonių ir Europos Komisijos ryšių vykstant deryboms dėl transatlantinio susitarimo (B8-0036/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) perdirbimo (B8-0037/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privačiojo sektoriaus investicijų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje (B8-0038/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikatos apsaugos ir kovos su oro tarša (B8-0039/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bendrijos teisės aktų, susijusių su neeksponuojamų meno kūrinių laikinu skolinimu, priėmimo (B8-0046/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimų sankcijų Lenkijai (B8-0047/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl branduolinio bandymo Šiaurės Korėjoje (B8-0048/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl imigrantams palankios Vokietijos politikos (B8-0049/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos piliečių saugumo (B8-0070/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geresnio energijos vartojimo efektyvumo klasifikavimo (B8-0071/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos kultūros paveldo išsaugojimo (B8-0072/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini ENF frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šeicho al Nimro nukirsdinimo (B8-0073/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos vartotojų apsaugos nuo genetiškai modifikuotų žuvų rūšių, ypač lašišos (B8-0074/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažųjų ir vidutinių žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonių apsaugos (B8-0075/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įvykdytos mirties bausmės religiniam lyderiui Nimrui al Nimrui (B8-0076/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos strategijos Alzheimerio liga sergantiems pacientams remti sukūrimo (B8-1425/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl panikos, sukeltos PSO pareiškimo apie raudoną ir perdirbtą mėsą (B8-1426/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atskirų nuomonių pateikimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (B8-1427/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch ir Branislav Škripek. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poreikio teikti specialią pagalbą krikščionims pabėgėliams (B8-1428/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Stefan Eck ir Anja Hazekamp. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomo patvirtintų bandymų su gyvūnais alternatyvų naudojimo (B8-1429/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasaulinės kovos su korupcija dienos (B8-1430/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl potvynių pavojaus (B8-1431/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vietinių iniciatyvų klimato srityje (B8-1432/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl depresijos (B8-1433/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žalos, kurią Italijos prekių gamintojai patiria dėl neproporcingai padidėjusio alyvuogių aliejaus importo iš Tuniso (B8-1434/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl santykių su Turkija (B8-1435/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose aspektų (B8-1436/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išeminės širdies ligos (B8-1437/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pirkimo internetu skatinimo (B8-1438/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aklumo ir akių ligų (B8-1439/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl alergijos maistui (B8-1440/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvaraus judumo mieste skatinimo, kuriuo siekiama sumažinti Europos miestų užterštumą dėl smogo (B8-1441/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl iniciatyvų programos, skirtos kovai su vitamino D trūkumu, nuo kurio kenčia Europos vaikai (B8-1442/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Pasaulinės žmogaus teisių dienos (B8-1443/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žvynelinio artrito (B8-1444/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl asbesto sukeltų mirties atvejų Italijoje (B8-1445/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės skubiai pareikšti ES poziciją dėl Turkijos, lapkričio 24 d. numušusios Rusijos naikintuvą (B8-1446/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kontrolės priemonių, skirtų tam, kad būtų sustabdyta prekyba kiniškais plastiko ryžiais, labai kenkiančiais Europos gyventojų sveikatai (B8-1447/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika