Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris - Strasbūra

15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE)).
Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Zviedrijas labā saskaņā ar Padomes Lēmuma (ES)2015/1523 9.pantu un Padomes Lēmuma (ES)2015/1601 9.pantu, ar kuriem nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 – 2012/0060(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE)).
Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētajs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, IMCO, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI, INTA

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Krievijas iesaistīšanos cīņā pret DAIŠ Sīrijā (B8-0001/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par riskiem, ko Itālijas ražojumiem rada ilgi uzglabājama, nesertificēta piena importa spēcīgs pieaugums (B8-0003/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas Savienības migrācijas politiku (B8-0004/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par pakāpenisku aizlieguma ieviešanu veikt vēža testus ar grauzējiem (B8-0005/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par brīvprātīgā darba organizāciju veicināšanu (B8-0006/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas Komisijas pilnvaru pārsniegšanu (B8-0007/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par palīdzību bezpajumtniekiem Eiropas Savienībā (B8-0008/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens resursu apsaimniekošanas izslēgšanu no iekšējā tirgus noteikumiem (B8-0009/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par preses koncentrāciju (B8-0010/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par atteikšanos no Eiropas aviopasažieru datu reģistra projekta (B8-0011/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums rezolūcijai par norīkoto darba ņēmēju statusu (B8-0012/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kalnu ekosistēmu aizsardzību (B8-0013/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu pārdot atvasinātus instrumentus un pakārtotas obligācijas pie banku kases lodziņiem (B8-0014/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ciešāku ES rīcības koordināciju iespējamo ķīmisko un bakterioloģisko uzbrukumu gadījumā (B8-0015/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, cik svarīgi ir apgādāt skolas ar augļiem un pienu (B8-0016/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas produktu viltošanas pārbaudēm (B8-0017/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par slepenību ar TTIP saistītajās sarunās (B8-0018/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Turcijas nostāju Sīrijas jautājumā (B8-0019/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Apvienoto Nāciju Organizācijas priekšlikumu līdz 2050. gadam uzņemt Eiropā 50 miljonus migrantu (B8-0020/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par cukura kvotu atcelšanu (B8-0021/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ekoloģisko katastrofu Brazīlijā un iespējamo ietekmi uz Eiropu (B8-0022/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Veneto reģiona akvakultūrai (B8-0023/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par islāma terorisma draudiem Itālijas un Eiropas lidostās (B8-0024/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Krievijai noteiktā sankciju režīma izbeigšanu (B8-0025/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Krievijas noteiktā embargo sekām uz Veneto reģionā ražoto preču eksportu (B8-0026/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ziemassvētku svinēšanas aizliegumu Brunejas Sultanātā (B8-0027/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pastāvīgās darba grupas izveidi bērnu nabadzības jautājumos (B8-0028/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniem nepilngadīgo ārstēšanas veidiem (B8-0029/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību pieņemt atbilstošus kompensācijas pasākumus, lai mazinātu ar stādīšanas tiesību liberalizāciju saistītos riskus (B8-0030/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par teroristu klātbūtni migrantu plūsmās (B8-0031/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par COP 21 konferences ieteikumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība (B8-0032/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par ASEAN valstu jaunu brīvās tirdzniecības zonu (B8-0033/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Edouard Ferrand. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas Komisijas piezīmēm attiecībā uz jauno Polijas valdību (B8-0034/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par individuāli pielāgotas diētas nozīmīgumu (B8-0035/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par starptautisko naftas uzņēmumu un Eiropas Komisijas saikni transatlantisko sarunu kontekstā (B8-0036/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) pārstrādi (B8-0037/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par privātā sektora investīcijām pētniecībā un izstrādē (B8-0038/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības aizsardzību un cīņu pret gaisa piesārņojumu (B8-0039/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Kopienas regulējuma pieņemšanu attiecībā uz neizstādītu mākslas darbu izīrēšanu uz laiku (B8-0046/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iespējamām sankcijām pret Poliju (B8-0047/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ziemeļkorejas kodolizmēģinājumu (B8-0048/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Vācijas nostāju imigrācijas jautājumā (B8-0049/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas pilsoņu drošību (B8-0070/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par labāku energoefektivitātes klases noteikšanu (B8-0071/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Sīrijas kultūras mantojuma saglabāšanu (B8-0072/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini ENF grupas vārdā. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nāvessoda izpildi, nocērtot galvu, šeiham al-Nimr (B8-0073/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas patērētāju aizsardzību pret ģenētiski modificētām zivju sugām, jo īpaši lašiem (B8-0074/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mazo un vidējo zivsaimniecības un akvakultūras uzņēmumu aizsardzību (B8-0075/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Angel Dzhambazki. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nāvessoda izpildi reliģiskajam līderim Nimr al-Nimr (B8-0076/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju tādu personu atbalstam, kuras cieš no Alcheimera slimības (B8-1425/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par PVO paziņojuma izraisīto paniku saistībā ar sarkano un pārstrādāto gaļu (B8-1426/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Morten Messerschmidt. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atsevišķu viedokļu ieviešanu Eiropas Savienības Tiesā (B8-1427/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch un Branislav Škripek. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību sniegt īpašu palīdzību kristiešu bēgļiem (B8-1428/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Stefan Eck un Anja Hazekamp. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem alternatīvu apstiprinātu metožu obligātu izmantošanu (B8-1429/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Pasaules korupcijas apkarošanas dienu (B8-1430/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plūdu iespēju (B8-1431/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vietējām klimata iniciatīvām (B8-1432/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par depresiju (B8-1433/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kaitējumu, ko etiķetei Made in Italy radījis olīveļļas importa īpatsvara pieaugums no Tunisijas (B8-1434/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par attiecībām ar Turciju (B8-1435/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības aizsardzības iestāžu un slimnīcu darba laika organizācijas dažiem aspektiem (B8-1436/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sirds išēmiju (B8-1437/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par preču iegādes tiešsaistē veicināšanu (B8-1438/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aklumu un oftalmoloģiskām slimībām (B8-1439/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas alerģijām (B8-1440/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sabiedriskās mobilitātes stimulēšanu nolūkā apkarot smogu Eiropas pilsētās (B8-1441/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par iniciatīvu programmu D vitamīna trūkuma novēršanai Eiropas bērniem (B8-1442/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Pasaules cilvēktiesību dienu (B8-1443/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par psoriāzisko artrītu (B8-1444/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par personām, kas Itālijā mirušas no azbesta (B8-1445/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par steidzami ieņemamo ES nostāju attiecībā uz Turciju, pēc tam, kad 24. novembrī Turcijas puse notrieca Krievijas iznīcinātāju (B8-1446/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kontroles pasākumiem, kas apturētu Ķīnas plastmasas rīsu tirdzniecību, kas rada nopietnu kaitējumu Eiropas iedzīvotāju veselībai (B8-1447/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika