Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 4 ta' Frar 2016 - Strasburgu

15. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016-2016/0802(NLE))
(Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Iżvezja f’konformità mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 li jistabbilixxu miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u tal-Greċja (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))
(Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-banda ta’ frekwenzi 470-790MHz fl-Unjoni (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

CULT, IMCO, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-merkurju, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
F'konformità mal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, JURI, INTA

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impenn tar-Russja fil-ġlieda kontra l-ISIS fis-Sirja (B8-0001/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskji li jirriżultaw minn żieda kbira fl-importazzjoni ta' ħalib li jżomm fit-tul bla ċertifikazzjoni b'detriment għall-"made in Italy" (B8-0003/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-migrazzjoni (B8-0004/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq il-projbizzjoni gradwali tat-testijiet tal-kanċer fuq ir-rodituri (B8-0005/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' xogħol volontarju (B8-0006/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qbiż tal-limiti tas-setgħat tal-Kummissjoni Ewropea (B8-0007/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna għall-persuni mingħajr dar fl-Unjoni Ewropea (B8-0008/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-esklużjoni tal-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma mir-regoli tas-suq intern (B8-0009/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konċentrazzjoni tal-istampa (B8-0010/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbandun tal-pjan ta' reġistru Ewropew tal-passiġġieri tal-ajru (B8-0011/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istatus tal-ħaddiema kkollokati (B8-0012/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-ekosistemi tal-muntanji (B8-0013/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-bejħ ta' derivattivi u bonds subordinati mill-banek għall-konsumatur (B8-0014/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar koordinazzjoni Ewropea msaħħa fir-reazzjoni kontra attakki kimiċi u batterjoloġiċi potenzjali (B8-0015/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza tat-tqassim ta' frott u ħalib fl-iskejjel (B8-0016/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontrolli fir-rigward tal-falsifikazzjoni alimentari (B8-0017/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-segretezza tan-negozjati dwar it-TTIP (B8-0018/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-pożizzjonijiet tat-Turkija fir-rigward tal-kwistjoni Sirjana (B8-0019/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proposta tan-Nazzjonijiet Uniti biex jiddaħħlu fl-Ewropa 50 miljun migrant minn issa sal-2050 (B8-0020/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tmiem tal-kwoti taz-zokkor (B8-0021/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diżastru ambjentali fil-Brażil u r-riperkussjonijiet possibbli fl-Ewropa (B8-0022/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għall-akkwakultura tal-Veneto (B8-0023/2016)

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-periklu ta' terroristi Iżlamiċi fl-ajruporti Taljani u Ewropej (B8-0024/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tmiem tal-miżuri tas-sanzjonijiet imposti kontra r-Russja (B8-0025/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impatt tal-embargo Russu fuq l-esportazzjonijiet ta' oġġetti prodotti fil-Veneto (B8-0026/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni li jiġi ċċelebrat il-Milied fir-Renju tal-Brunei Darussalam (B8-0027/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' grupp ta' ħidma permanenti dwar il-faqar fost it-tfal (B8-0028/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar metodi ġodda ta' kura tat-tfal (B8-0029/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li jiġu adottati miżuri kumpensatorji adegwati mmirati li jnaqqsu r-riskji marbuta mal-liberalizzazzjoni tad-drittijiet ta’ taħwil (B8-0030/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżenza ta' terroristi qalb il-flussi migratorji (B8-0031/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-COP21 adottati mill-Unjoni Ewropea (B8-0032/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żona ġdida ta' kummerċ ħieles tal-ASEAN (B8-0033/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-gvern il-ġdid Pollakk (B8-0034/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza ta' dieta personalizzata (B8-0035/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rabtiet bejn il-kumpaniji multinazzjonali taż-żejt u l-Kummissjoni Ewropea fil-qafas tan-negozjati trans-Atlantiċi (B8-0036/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riċiklaġġ ta' skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (B8-0037/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-investiment fis-settur privat fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp (B8-0038/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tas-saħħa u l-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja (B8-0039/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-UE rigward is-self temporanju ta' opri tal-arti mhux għall-wiri (B8-0046/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar sanzjonijiet possibbli kontra l-Polonja (B8-0047/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prova nukleari tal-Korea ta' Fuq (B8-0048/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għażla immigrazzjonista tal-Ġermanja (B8-0049/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej (B8-0070/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar klassifikazzjoni aħjar ta' klassijiet tal-effiċjenza enerġetika (B8-0071/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-wirt Sirjan (B8-0072/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand u Matteo Salvini, f'isem il-Grupp ENF. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dekapitazzjoni ta’ Sheikh al-Nimr (B8-0073/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-konsumatur Ewropew mill-ħut ġenetikament modifikat, speċjalment is-salamun (B8-0074/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

INTA

- Franz Obermayr. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fil-qasam tas-sajd u l-akkwakultura (B8-0075/2016)

irriferut

responsabbli :

PECH

- Angel Dzhambazki. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eżekuzzjoni tal-mexxej reliġjuż Nimr al-Nimr (B8-0076/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta’ strateġija Ewropea biex jingħata appoġġ lill-persuni li jbatu mill-marda ta' Alzheimer (B8-1425/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-allarmiżmu rigward il-laħam aħmar u pproċessat ikkawżat minn dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (B8-1426/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Mozzjoni għal-riżoluzzjoni dwar it-tressiq ta' opinjonijiet separati fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (B8-1427/2015)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch u Branislav Škripek. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bżonn ta' assistenza speċjali għar-rifuġjati Kristjani (B8-1428/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Stefan Eck u Anja Hazekamp. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu obbligatorju ta’ alternattivi vvalidati fl-ittestjar tal-annimali (B8-1429/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Jum Dinji Kontra l-Korruzzjoni (B8-1430/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskju ta' għargħar (B8-1431/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inizjattivi lokali għall-klima (B8-1432/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-depressjoni (B8-1433/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħsara lill-prodotti "Made in Italy" kkaġunata miż-żieda sproporzjonata ta' importazzjonijiet ta' żejt taż-żebbuġa mit-Tuneżija (B8-1434/2015)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-relazzjonijiet mat-Turkija (B8-1435/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol fil-qasam tas-saħħa u tal-isptarijiet (B8-1436/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iskemija tal-qalb (B8-1437/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' xiri minn fuq l-internet (B8-1438/2015)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għama u l-patoloġiji oftalmoloġiċi (B8-1439/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-allerġiji alimentari (B8-1440/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar inċentivi għall-mobilità pubblika kontra t-tniġġis minn smogg fil-bliet Ewropej (B8-1441/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar programm ta' inizjattivi għall-ġlieda kontra n-nuqqas ta' Vitamina D li jbatu minnha t-tfal Ewropej (B8-1442/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Jum Dinji għad-Drittijiet tal-Bniedem (B8-1443/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-artrite psorjatika (B8-1444/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imwiet mill-asbestos fl-Italja (B8-1445/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa urġenti li l-UE tieħu pożizzjoni fil-konfront tat-Turkija, b'segwitu għat-twaqqigħ tal-ajruplan tal-gwerra Russu min-naħa Torka nhar l-24 ta' Novembru (B8-1446/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri ta' kontroll biex jinżamm il-kummerċ tar-ross Ċiniż bil-plastik, dannu serju għas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej (B8-1447/2015)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ENVI

Avviż legali - Politika tal-privatezza