Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 - 2016/0802(NLE))
Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden overeenkomstig artikel 9 van Besluit(EU)2015/1523 van de Raad en artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 - 2016/0901(NLE))
Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790MHz-frequentieband in de Unie (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, IMCO, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, JURI, INTA

2) van de leden, ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de betrokkenheid van Rusland bij de bestrijding van Daesh in Syrië (B8-0001/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de risico's als gevolg van de sterke toename van de invoer van niet-gecertificeerde houdbare melk ten koste van in Italië geproduceerde melk (B8-0003/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het migratiebeleid van de Europese Unie (B8-0004/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over een geleidelijk verbod op kankerproeven bij knaagdieren (B8-0005/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de bevordering van vrijwilligerswerk in verenigingsverband (B8-0006/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de overschrijding van bevoegdheden door de Europese Commissie (B8-0007/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de hulp aan daklozen in de Europese Unie (B8-0008/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de uitzondering van het waterbeheer van de internemarktregels (B8-0009/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de concentratie van de pers (B8-0010/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over intrekking van het plan voor een Europees register van luchtvaartpassagiers (B8-0011/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over het statuut van gedetacheerde werknemers (B8-0012/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van het ecosysteem in berggebieden (B8-0013/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het verbod op de verkoop van derivaten en achtergestelde obligaties door banken (B8-0014/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een betere Europese coördinatie bij het afweren van mogelijke chemische en bacteriologische aanvallen (B8-0015/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het belang van de distributie van fruit en melk op scholen (B8-0016/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over controles op het vlak van de vervalsing van levensmiddelen (B8-0017/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de geheimzinnigheid rond de onderhandelingen over het TTIP (B8-0018/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de de standpunten van Turkije ten aanzien van de Syrische kwestie (B8-0019/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het voorstel van de Verenigde Naties om tussen nu en 2050 50 miljoen migranten Europa binnen te laten komen (B8-0020/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de afschaffing van de suikerquota (B8-0021/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de milieuramp in Brazilië en de mogelijke gevolgen voor Europa (B8-0022/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun voor de aquacultuur in de Veneto (B8-0023/2016)

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het gevaar van moslimterroristen op Italiaanse en Europese luchthavens (B8-0024/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de opheffing van de sancties tegen Rusland (B8-0025/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de gevolgen van het Russische embargo op de uitvoer van in de Veneto geproduceerde goederen (B8-0026/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het verbod Kerstmis te vieren in Brunei (B8-0027/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de oprichting van een permanente werkgroep over kinderarmoede (B8-0028/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over nieuwe behandelingswijzen voor minderjarigen (B8-0029/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de noodzaak om passende compensatiemaatregelen te nemen ter vermindering van de aan de liberalisering van de aanplantrechten verbonden risico's (B8-0030/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de aanwezigheid van terroristen onder de migrantenstromen (B8-0031/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de door de Europese Unie aangenomen aanbevelingen van de COP21 (B8-0032/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de nieuwe vrijhandelszone van de ASEAN (B8-0033/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de kritiek van de Europese Commissie op de nieuwe Poolse regering (B8-0034/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het belang van een gepersonaliseerd dieet (B8-0035/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de banden tussen multinationale oliemaatschappijen en de Europese Commissie in het kader van de trans-Atlantische onderhandelingen (B8-0036/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (B8-0037/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over investeringen vanuit de particuliere sector in onderzoek en ontwikkeling (B8-0038/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de gezondheid en de strijd tegen luchtvervuiling (B8-0039/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over EU-regels voor de uitleen van niet-tentoongestelde kunstwerken (B8-0046/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over mogelijke sancties tegen Polen (B8-0047/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de kernproef van Noord-Korea (B8-0048/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de pro-immigratiekeuze van Duitsland (B8-0049/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de veiligheid van de Europese burgers (B8-0070/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over een betere indeling van energie-efficiëntieklassen (B8-0071/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de bescherming van het Syrische erfgoed (B8-0072/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand en Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie. Ontwerpresolutie over de onthoofding van sjeik al-Nimr (B8-0073/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over bescherming van de Europese consument tegen genetisch gemodificeerde vissoorten, zalm in het bijzonder (B8-0074/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over de bescherming van kleine en middelgrote visserij- en aquacultuurondernemingen (B8-0075/2016)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Angel Dzhambazki. Ontwerpresolutie over de terechtstelling van de religieuze leider Nimr al-Nimr (B8-0076/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een Europese strategie ten behoeve van Alzheimerpatiënten (B8-1425/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de door de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie veroorzaakte paniek over rood en verwerkt vlees (B8-1426/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Ontwerpresolutie over de invoering van afzonderlijke standpunten in het Hof van Justitie van de Europese Unie (B8-1427/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch en Branislav Škripek. Ontwerpresolutie over de noodzaak van speciale bijstand voor christelijke vluchtelingen (B8-1428/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Stefan Eck en Anja Hazekamp. Ontwerpresolutie over het verplicht gebruik van gevalideerde alternatieven voor dierproeven (B8-1429/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de werelddag tegen corruptie (B8-1430/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over overstromingsgevaar (B8-1431/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over lokale initiatieven voor het klimaat (B8-1432/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over depressie (B8-1433/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de door de Italiaanse industrie geleden schade als gevolg van de buitensporige toename van de invoer van olijfolie uit Tunesië (B8-1434/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over de betrekkingen met Turkije (B8-1435/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over bepaalde aspecten van de werktijden van gezondheidswerkers en ziekenhuizen (B8-1436/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over ischemische hartziekten (B8-1437/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bevordering van onlineaankopen (B8-1438/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over blindheid en oogziekten (B8-1439/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over voedselallergieën (B8-1440/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over maatregelen om het openbaar vervoer te stimuleren en smog in de Europese steden tegen te gaan (B8-1441/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een programma met initiatieven ter bestrijding van het tekort aan vitamine D bij Europese kinderen (B8-1442/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de werelddag voor de mensenrechten (B8-1443/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over arthritis psoriatica (B8-1444/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over sterfgevallen in Italië ten gevolge van asbest (B8-1445/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de dringende noodzaak van een EU-standpunt ten aanzien van Turkije naar aanleiding van het neerhalen van het Russische gevechtsvliegtuig op 24 november (B8-1446/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over controlemaatregelen om de handel in plastic bevattende Chinese rijst, die uiterst schadelijk is voor de gezondheid van de Europese burgers, een halt toe te roepen (B8-1447/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid